Skip to content

Vstupenky

ČESKÁ PSYCHEDELICKÁ REPUBLIKA

S velkou vděčností představujeme umělecká díla, jejichž zakoupením přímo podpoříte psychedelický výzkum skrze PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik.

PRO ZÁJEMCE

Vyberete-li si nějaké dílo, napište nám a my Vám pošleme bližší instrukce.

PRO UMĚLCE 

Máte-li zájem podpořit psychedelický výzkum vlastním uměleckým dílem, neváhejte nás kontaktovat

Konference s beneficí

Česká psychedelická republika je první akce svého druhu organizována Českou psychedelickou společností za účelem podpoření současného českého výzkumu psychedelických látek, který probíhá v Národním ústavu duševního zdraví.

Psychedelický výzkum i povědomí veřejnosti o těchto látkách se za poslední roky výrazně posunulo. Nastal čas nahlédnout pod pokličku aktuálního dění i možností, které blízká budoucnost nabízí.

Proč?

Cílem akce benefičního rázu je představit široké veřejnosti aktuální projekty, jejich finanční podpora skrze vstupné a benefiční aukci děl českých umělců, oslava pátých narozenin České psychedelické společnosti a vytvoření příjemného prostředí pro setkání.

Co jsme připravili?

 • 3 přednáškové panely na téma současného dění (nejen) na vědecké scéně
 • Panelová diskuze na téma Vize budoucnosti zavedení psychedelik v terapii
 • Benefiční aukce obrazů umělců (Otto Placht, Léna Brauner, Jan Pražan, Johana Vlčková a další)
 • Oslava 5. narozenin České psychedelické společnosti
 • Koncerty Uirum Buirum & Omnion
 • Jurta s programem pro děti (mindfullness meditace pro děti, hlasová dílna, malování na obličej)
 • CHXOS performance
 • Ohňová show
 • Briskní humor moderátorky akce Simony Babčákové
 • Veganské občerstvení jídlo Baví
 • Lahodný nápoj Wayusa
 • Možnost přispět na výzkum zakoupením předmětů z Amazonie
 • Audiovizuální instalace
 • Oheň

Organizuje

s podporou

Program

Psychedelika, vědomí a duševní zdraví

Z individuálního lidského hlediska je pro kvalitu života duševní zdraví stejně důležité jako zdraví fyzické. Z hlediska celospočenského představuje deprese šestou největší příčinu zneschopnění a sebevraždy způsobují osmou největší ztrátu roků života v ČR. V tomto příspěvku se dozvíte, jako problémy v oblasti duševního zdraví postihují českou populaci; jak se s nimi vypořádáváme; co v této oblasti přinesla pandemie COVID-19; a jaký je výhled do budoucna.
Otázka vztahu mezi vědomím a mozkem (jinak také „problém mysli a těla“) je doposud otevřená a představuje zásadní výzvu současné vědy. Její řešení by umožnilo porozumět nejen tomu, jak je konstruována a strukturována vědomá skutečnost, ale také jakými mechanismy dochází k rozvoji duševní nemoci. Ve sdělení budou představeny současné přístupy k výzkumu vědomí, připomenuta klasifikace základních teoretických (filozofické, neurovědní a neuroepistemologické a evoluční) a metodických přístupů včetně role psychedelik jako výzkumného nástroje.
Moderuje Eva Césarová. PhDr. Petr Winkler, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.

11:45 – 12:00 | pauza

NUDZ - Současný výzkum psychedelik v ČR #1

Pokusy na zvířatech jsou již historicky základním pilířem biologického výzkumu a stále jsou nedílnou součástí poznání člověka, stojí za pokrokem v medicíně a celé řadě dalších přírodních oborů. Během posledního půlstoletí byly pokusným zvířatům podávány psychoaktivní látky v různých experimentálních uspořádáních, což vědcům poskytlo hluboký vhled do mechanismu účinků nejen těchto látek, ale i mozku jako takového. V přednášce budou diskutovány animální experimenty s psychedelickými látkami – proč existují, jak probíhají a co nám dávají.
Psilocybin je serotoninergní psychedelikum, které se přirozeně vyskytuje u několika rodů hub na celém světě. V NUDZ již proběhl výzkum poukazující na to, že psilocybin splňuje bezpečné standardy pro podání látky lidem. Aktuálně jsou v řešení dvě studie, jejichž cílem je klinické hodnocení antidepresivních účinků psilocybinu v léčbě rezistentní deprese (TRD). Sdělení přiblíží současné studie, jejich vývoj, design, potenciál, i vize do budoucna.

Jak mohou psychedelika pomoci onkologicky nemocným?
Každý 3. obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou. Diagnóza onkologického onemocnění je mnohokdy nečekaná a šokující, a nemocní a jejich blízcí tuto zkušenost často popisují jako noční můru, ze které není probuzení. Mnoho nemocných se kromě onkologického onemocnění v této náročné životní situaci potýká s úzkostí, ztrátou naděje a depresí, které mají negativní dopad nejen na kvalitu života dotyčných a jejich blízkých, ale i na onkologickou terapii. Psychedelika jsou látky které mohou navodit změněné stavy vědomí, hluboké spirituální prožitky a vhledy, které mohou člověku pomoct získat novou perspektivu a najít smysl v náročné životní situaci. V přednášce se bude mluvit o plánované klinické studii psilocybinem-asistované psychoterapie na depresi u onkologicky nemocných v NUDZ.

13:00 – 14:00 oběd 

NUDZ - Současný výzkum psychedelik v ČR #2

MDMA (3,4 – methylendioxymethamphetamin) je psychoaktivní látka patřící mezi psychostimulanty. Díky svému účinku je však rovněž nazývána entaktogenem (z řeckého „en“ – vnitřní a latinského „tactus“ – dotyk). U člověka mění emoční prožívání v podobě navození pozitivní nálady, umocnění soucitu k druhým a sobě a podněcování pocitů přijetí a mezilidské blízkosti. Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je závažné, obtížně léčitelné onemocnění, které se může rozvinout na podkladě život ohrožující události. MDMA-asistovaná psychoterapie byla v posledních dvaceti letech ve Spojených Státech implementována jako nová a efektivní metoda pro léčbu PTSD. Obsahem sdělení bude vysvětlení principů a zhodnocení efektivity tohoto léčebného přístupu, který v r. 2018 obdržel od americké Food and Drug Association označení “průlomové léčby” pro diagnózu PTSD.
Ketamin je látkou běžně užívanou v anesteziologii, avšak pro psychiatrii zatím stále zkoumanou a tak trochu neznámou. Přednáška bude pojednávat o možném místě a zařazení antidepresivního efektu ketaminu do psychiatrické praxe.
Sdělení popíše charakter intoxikace ayahuaskou u členů expedičního výzkumného týmu ve dvou různých prostředích Amazonie – kmen Huni Kui v Santa Rosa (Brazílie) a centrum Mayantuaycu (Peru). Fenomenologie ayahuaskové zkušenosti bude popsána na základě výsledků z dotazníků 5D-ASC a MEQ30 a ilustrována kvalitativními popisy. Předběžné výsledky ukazují změny spíše na individuální úrovni než mezi samotnými prostředími, konkrétně potom na především subškálách vizuální deteriorace a oceánské bezbřehosti 5D-ASC a mírné změny všech subškál MEQ30.
Užití nových technologií v rámci psychedelického výzkumu je významným krokem pro rozšíření možností sběru dat. Přednáška představí jaké jevy je možné u psychedelické zkušenosti zkoumat a seznámí návštěvníky s připravovanou aplikací iTrip a vizí jejího zavedení do praxe.

15:20 – 15:35 | pauza 

Umění integrace

V terapeutické praxi se objevuje čím dál více lidí, kteří prožívají náročné stavy související s jejich psychedelickými zážitky. Přestože užití psychedelik může být potenciálně přínosné, reálná rizika pro psychické zdraví zde jsou. I zkušení cestovatelé mohou být zaskočeni silou zážitku, který v nich otevře něco, na co nebyli připraveni. Zaměříme se proto na důležitost zpracování témat, které se v nás otevřely, včetně obtížných zkušeností a na základní principy integrační práce.
“Příspěvek bude zaměřen na problematiku „bad tripu“ (BT) s použitím ilustrativních mikrokazuistik. Důsledky BT lze rozdělit do několika různých podob, např. flashbacky, psychospirituální krize atd. Pozitivní přerámcování BT jako “příležitosti”, je možno následně využít v integrační práci. Základní teoretické vysvětlení BT a flashbacků ukáže možnosti terapeutické strategie znovu navození rozšířeného stavu vědomí, tentokrát v bezpečných podmínkách např. holotropního dýchání. Zdůrazněna bude důležitost práce s tělem.”
V příspěvku probereme možná místa, kde by psychedeliky asistovaná psychoterapie mohla doplnit stávající systém. Zároveň bude představena i první vlaštovka této integrace a to Psyon – Psychedelická klinika s.r.o.

Benefiční aukce a oslava narozenin

Benefiční výstava a následná aukce představí díla umělců, jejichž tvorba je ovlivněna jejich vlastní cestou sebepoznání. Všichni umělci souhlasili s neobvyklou podmínkou, že vytvoří dílo se záměrem právě pro tuto akci. Výjimkou je autorská grafika “Ráj” Miroslava Huptycha, z připravovaného cyklu Labyrint světa a ráj srdce. V průběhu dne bude probíhat tzv. tichá aukce, kdy bude možné na díla v tichosti přihazovat. V rámci programu bude umožněno naposledy přihodit před vyhlášením. Veškerý výdělek bude věnován přímo na podporu psychedelického výzkumu skrze PSYRES – Nadační fond pro výzkum psychedelik. 

18:25 – 19.00 | pauza – zvuková zkouška / večeře

Večerní program

Ujrum Bujrum, kapela teď a tady, jež si libuje v improvizaci nezištných rozměrů. Hudba vnitřních světů jejích členů ladí s frekvencí všudypřítomného bytí.

Omnion je sólový projekt skladatele, multi-instrumentalisty a hráče na tabla Tomáše Reindla, ve kterém se snoubí inspirace prastarými tradicemi Východu i Západu, spolu s přístupy technikami současné elektronické scény. Společným jmenovatelem je zde posvátný a extatický účel hudby. Kromě tradičních nástrojů (např. indická tabla, didžeridu, klarinet, trombon, koncovka) a použití lidského hlasu (alikvótní zpěv, beatbox, recitace rytmů) využívá Omnion technologie smyčkování, mixování a procesování v reálném čase.

Přijďte si poslechnout písně, které otevírají srdce, většinou ve španělštině v podání překrásného hlasu Karla Valenty a jeho kytary – písně inspirované jihoamerickým šamanismem a ceremoniemi s rostlinami síly.

Program v jurtě

Vyrobte si vlastní lapač zlých snů z přírodních materiálů.

Zavítejte i s dětmi na doprovodný program kreativního muzicírování. Můžete si vyzkoušet zahrát na bezpočet různorodých hudebních nástrojů. Zábavnou formou budete objevovat svět hudby a sledovat, jaké blahodárné účinky na Vás jednotlivé hudební nástroje mají.

Aktivity, při kterých zapojíme svaly těla i mysli. Prostě pohyb.

Early Birds

100 lístků

500 CZK

Za výrazně nepříznivých podmínek počasí či zhoršení současné epidemiologické situace bude akce zrušena a peníze navráceny.

Spolupracujeme

Vahalo

Kontakt

Za Českou psychedelická společnost zajišťuje Eva Césarová.

eva.cesarova@czeps.org